Αρχιτεκτονική φωτογραφία

Ένας τομέας όπου ο φωτογράφος καλείται να αναδείξει το έργο ενός αρχιτέκτονα ή ενός μηχανικού. Η δουλειά του φωτογράφου που ασχολείται με την αρχιτεκτονική φωτογραφία είναι να αποτυπώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημιούργημα του αρχιτέκτονα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις καμπύλες, στις ευθείες και στις λεπτομέρειες του έργου.

Η φωτογράφηση δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση, καθότι τα κτίρια που βρίσκονται σε αστικά τοπία είναι συνήθως περιτριγυρισμένα από άλλα κτίρια και η πρόσβαση του φωτογράφου στο ιδανικό σημείο λήψης δεν είναι πάντοτε εφικτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φωτογράφος είναι υποχρεωμένος να φωτογραφήσει το έργο από τις γωνίες που προσφέρονται και να προσπαθήσει με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την εμπειρία του να αντιπαρέλθει το γεγονός.

Η φωτογράφηση ενός κτιρίου μετά το πέρας της κατασκευής του είναι πάντοτε προτεινόμενη και χρήσιμη, όχι μόνο για διαφημιστικούς λόγους αλλά και για την ένταξή του στο portfolio του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού, ως απόδειξη της ολοκλήρωσής του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή για περίπτωση που χρειαστεί μερική ή ολική αποκατάσταση του κτιρίου.

Όπως σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η προσωπική σφραγίδα του φωτογράφου στην φωτογράφηση του έργου, είναι εμφανής.